Pravidla soutěže PPC reklama zdarma

 

 1. Pořadatel akce:

Společnost NET invenio, s.r.o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,

IČ: 02429578, DIČ: CZ02429578, společnost je registrována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 219267 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel pořádá tuto soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 

2. Doba soutěže:

Akce probíhá v době od 12. 9. 2018 do 31. 10. 2018 (dále jen „doba soutěže“).

 

3. Kdo se může akce účastnit:

Soutěže se může účastnit každá fyzická či právnická osoba starší 18 let, která vlastní webové stránky na území České republiky. Kontaktní e-maily budou sdružovány s uvedenou URL adresou, každou URL adresu lze zaregistrovat pouze jednou. Ze té akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 

4. Princip akce:

V případě zájmu o PPC reklamu zájemci vyplní pravdivě formulář na www.netinvenio.cz/soutez-ppc-reklama Následně mu bude přiřazeno registrační číslo (dle pořadí, ve kterém v daném měsíci formulář vyplnil). Poté 1. den následujícího měsíce proběhne slosování všech zájemců – dle jejich registračních čísel (zájemci registrovaní do 23:59 h posledního dne předchozího měsíce). Výběr výherce bude probíhat prostřednictvím online generátoru náhodných čísel https://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem

 

5. Výhra:

Výhrou je PPC kampaň na 1 měsíc zdarma ve výši 6.000 Kč vč. DPH zdarma. (1.500 Kč včetně DPH do kreditu Ads (na Google), 1.000 Kč vč. DPH do kreditu Sklik (na Seznam) a práce pořadatele ve výši 3.500 Kč).

 

6. Kontaktování výherce a podmínky čerpání výhry:

Pořadatel bude výherce informovat prostřednictvím e-mailu, a to na e-mailovou adresu, kterou zájemce zadal v registračním formuláři. S výhercem se následně dohodne na způsobu čerpání dané výhry. Výherce bere na vědomí, že hodnotu výhru nelze vyplatit v hotovosti a výhra není soudně vymahatelná.

Výhra nebude udělena v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud nebude možné výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

 

 7. Souhlas soutěžícího:

Vyplněním registračního formuláře zájemci o akci, kteří nebyli vylosováni, souhlasí se zasláním kalkulace na placenou správu PPC kampaně. Soutěží také dávají souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, a to za účelem dané soutěže – viz Zásady ochrany osobních údajů. Správcem daných osobních údajů je společnost NET invenio, s.r.o. Poskytnutí údajů je dobrovolné. V případě žádosti ze strany soutěžícího budou po ukončení soutěže jeho osobní údaje odstraněny. Dotazy či žádosti týkající se ochrany osobních údajů směřujte na info@netinvenio.cz

 

8. Práva pořadatele:

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže. Pořadatel má právo tuto soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu zkrátit, prodloužit či upravit její podmínky a tato pravidla.

 

9. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 12. 9. 2018.