Co je nového

V poslední době jsme se setkali u našich klientů se dvěma způsoby, jak z firem nekale vylákat peníze. Dovolujeme si Vás tedy na tyto praktiky upozornit, abyste byli ostražití, když:

1) Vám přijde nabídka (obyčejnou poštou) od firmy “Mobilní seznam”

Nabídka vypadá nevinně a tváří se jako faktura na necelé 3 tis. Kč za umístění do mobilního seznamu. S firmou Seznam.cz to však nemá vůbec nic společného a navíc, když se začtete do podmínek na druhé straně nabídky, tak úhradou částky uzavíráte s firmou smluvní vztah na období 1 roku a zaplacená částka je úhradou za první kvartál. Tzn., že vám ještě přijdou 3 další takové faktury!

2) Přijde Vám nabídka na prodloužení Vaší .com domény

Tato nabídka je kompletně padělaná. Nikdy nesouhlasí skutečné datum expirace s Vaší doménou. Částka za doménu v zahraniční měně je mnohonásobně vyšší, než je obvyklé. Je to zkrátka jen podvod, jak z Vás vylákat peníze.

Obě výše uvedené nabídky  doporučujeme nerealizovat a hlavně NEPLATIT!