GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Nevíte si rady s GDPR? Náš právník vám rád poradí!

GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tato nová revoluční legislativa EU výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů s cílem co nejvíce hájit jejich práva proti neoprávněnému zacházení s jejich daty.

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel.

GDPR vstoupí v účinnost již od 25. května 2018!

Nevíte si rady s tím, jaké změny musíte provést? Obraťte se na NET invenio, s.r.o. – prostřednictvím odborníků s právním vzděláním, kteří byli speciálně proškoleni v problematice GDPR, vám pomůžeme s úpravami webových stránek i ostatní administrativou…

 

Nabízíme vám speciální balíčky GDPR:

Balíček GDPR SMALL

Doporučujeme pro firmy, které mají ochranu osobních údajů zajištěnou, ovšem potřebují informace o tom, jaké úpravy mají provést na svých webových stránkách k dosažení souladu s nařízením GDPR.

Zahrnuje (časová náročnost cca 3 – 5 dní):

 1. analýza webových stránek
 2. poskytnutí základních informací o ochraně osobních údajů na webu
 3. telefonická či e-mailová konzultace, případně videohovor za účelem zjištění situace ve firmě
 4. návrh úpravy webových stránek včetně stávajících zásad ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR
 5. telefonická, e-mailová podpora či videohovory během procesu vkládání

 

Balíček GDPR MEDIUM

Doporučujeme pro firmy, které si neví rady se zajištěním ochrany osobních údajů na svých webových stránkách a e-shopech.

Zahrnuje Balíček SMALL a dále (časová náročnost cca 7 – 14 dní):

 1. poskytnutí rozšířených informací o ochraně osobních údajů na webu
 2. poskytnutí informací o ochraně osobních údajů související s daty a údaji, které docházejí do firmy, a to zejména v rámci e-shopu
 3. osobní schůzka – za účelem zjištění situace ve firmě
 4. připravení a vypracování všech zásad ochrany osobních údajů na míru danému klientovi dle nařízení GDPR, které budou vloženy na webové stránky
 5. dodání bodového soupisu činností, kterými si klient zabezpečí ochranu osobních údajů získaných ze svých webových stránek v souladu s nařízením GDPR  
 6. telefonická, e-mailová podpora či videohovory dle potřeb klienta

 

Balíček GDPR LARGE

Doporučujeme pro firmy, která nechtějí mít starosti s GDPR. Zajistíme jim kompletní právní full service.

Zahrnuje Balíček MEDIUM a dále (časová náročnost cca 1 měsíc):

 1. kompletní zajištění GDPR pro firmu – zpracované přesně na míru daného klienta
 2. osobní schůzky nebo videokonference dle potřeb klienta včetně telefonické a e-mailové podpory
 3. zpracování osobních údajů ve firmě
 4. audit interních procesů zpracování osobních dat
 5. návrh potřebných změn
 6. dodání vzorů zpracovatelských smluv, dodatků k pracovním smlouvám pro zaměstnance a dalších právních dokumentů potřebných v rámci nového nařízení GDPR
 7. zpracování směrnic pro zaměstnance dle GDPR

 

Na přání klienta je naše společnost schopna zajistit proškolení zaměstnanců, a to v souladu s GDPR.

Společnost NET invenio, s.r.o. zajišťuje kompletní právní služby související s novou legislativou EU – tzv. GDPR. Softwarové změny a implementace změn do webových stránek (včetně e-shopů atd.) si klienti musejí zajistit u svého dodavatele webových stránek.